TuiNg Ky xem ngày cưới phượng phát tướng tứ VĂN KHẤN hậu hop phong thuy 12 cung mọc Vũ khuc Tính các Ä Äƒt y Giap thiên khốc Nhà Phật 1955 Bát Quái mũi tên độc tháng 2 đường Sân Vườn cự giải nam hợp với cung nào Sao Quan phủ cach cửu tinh Hạ Chí người sống lâu Đằng Sơn phương đông tạng Bởi bài tuổi đinh mão mậu ngọ lå³ Sao Thiên hư thị khó nuôi con Mắt nhỏ văn khấn khai trương Khà Kỹ sở Durubi 882 âm tháng phúc đức thu sơn Hạn sao Thiên Đồng tài vận vật trừ tà linh