Bói bài là một trong những hình thức bói truyền thống phổ biến để dự đoán về vận mệnh của mình trong phạm vi thời gian gần trong ngày, Dựa vào số lần xáo bài và lọc bài để chọn ra được ngẫu nhiên các bộ đôi bài trùng nhau hoặc tứ quý để xác định dự đoán các việc sẽ đến ở tương lai gần 24h.

Cách Rút Bài: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay con tên họ..., muốn biếc tỏ tường về sự việc sẽ sảy ra với con trong 24h tới... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút rút bài để gieo quẻ.
Lưu ý: Mỗi ngày chỉ nên hỏi 1 lần.
Sao Thai nắm tay cung huynh đệ tam Thần Tài とらばーゆ 女性の求人9 GI mÃo Quy dau xem bói tay Dần thúc tướng lông mày chùa Hà thuy vân Lục kỷ mui cát chơi game thợ cắt tóc hiểm ác bao diem Làm Phúc sở Văn cúng cấn năm sinh cách tính tuổi theo ngũ hành Sao Địa kiếp tiểu vận menh 12 con giap lấy chồng tâm sinh 13 cách xem mệnh tổ trúng Quả Khoa tử vi sao thái dương gẠp hẠn ty xem la so Thai nguyên và thai tức sao địa kiếp canh tuat 1970 Y nghía Quý mùi thời gian Ất sửu nữ mạng Phú Tử Vi giáp thin