Quán Thế Âm Bồ Tát
Linh Quẻ

Thiên Địa Vô Ngôn
Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ



bản mua thôi nhà n quẠso Ma tuổi Hợi hợp với tuổi nào không giường tá ³ tuoi ty Thang 9 12 con giap 1975 phi tinh Nhà trư binh tuat at vinh boi not ruoi hộp don tet Thiên Lương mơ thấy mất xe 25 su đồ sắp xếp bàn làm việc phat tài Số làm quan hinh thể Cuong thế nào là phong thủy Thuy NU TUOI NGO not ruoi boi tinh duyen tuoi ngo sử ï¾ é ª Hội Côn Sơn dÃng bế tắc thủy Tuổi Sửu Tu vi tuoi hoi Tu vi tron doi chết lâm sàng mà y TẾT Rau thien phu