Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.Tịnh trẠhuóng Giấc chàng ky vi Phà Cトハ Mất Bảo Bình bang xem la so Bổ Mệnh Hạn phà o đất hình tam giác Đặt Ä Ã phù dâu vận mệnh người tuổi Sửu đỡ đẻ sao Vũ Khúc Thần Thổ công ân quang Chọn tùng phòng sách đẹp chọn số hỏi giàu cò trắng B bái Kiếm kết hôn muộn lá số từơng nhãæ bốc kinh dịch thiệt am lich Tướng Số phong thuy van phong Bài Hội Vân Sa tuổi Tuất cách hóa giải vận hạn 10