LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2024

Lịch Dương
Ngày 18 Tháng 04 năm 2024
18


13:39 - Thứ Năm

Lịch Âm
Ngày 10 Tháng 03 năm 2024
10

Giờ Đinh Mùi VN, Ngày Nhâm Tý
Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn
Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo, Trực Thành
Tiết Khí: Thanh minh (Trời trong sáng) - Kinh độ mặt trời 15°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

"Vậy anh là ai?"
"Tôi là một phần của thứ quyền năng vĩnh viễn cầu cái ác và vĩnh viễn theo cái thiện."

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
Luận tình yêu Ất Sửu và Canh Ngọ Ä Ãªm Vó Địa Chi Thuan hội Nhâm thìn TÃy lỗ mũi 20 khí Sao thiên hỷ tài mệnh cảm hương tuổi tuất vũ khuc Thiên Phủ Dậu Tết Trung Thu Hương Hạn bác trước học hành phù con giap lịch tục lệ hôn nhân Ke căn 1 quầy Sao Hóa kỵ 2005 Ý nghĩa sao Cự Môn mua hạnh bói nốt ruồi Chính Kiếm Ä ÃŠM lễ Thất Tịch sao Phá toái mệnh lý phùng không trẻ sơ sinh công sao thiên luong huóng năm lưỡng bái