Quỉ Cốc Thần Quẻ

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo QuẻDùng so đẹp Đặt Tên VÃ khí mà o Vân KhẊu Phong Hoà xem nạp coi tướng con người trướng mặt người Nữ Đoan Học đồng lịch bình Tuổi Tuất cúng dan ong Tu vi tẠ bản người Sao Cự Môn phòng tránh y Diem Hùng nhẫn bo Sao tuế phá trúng NhẠSao phi liêm Sinh ngày giáp thân Tùng kiêng kị nhã³m phong thuy hội đền hai bà trưng dễ thành 8 3 di Dua Thờ phật hẠlá Hội Chùa Hang mệnh ngũ hành thất vọng canh tuát