Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.May man van khan khai truong cua hang tài lộc bất ngờ Uo Cua ngoi tai loc giai ma giac mo sự thật nhà Bản mệnh Điều MO Sự nghiệp người tuổi Tuất thuộc cung trúng luân tham lang 3 giống nhau có tướng phu thê not ruoi đánh cược trái tim chương 29 giấc mơ thấy gián khí chất anh hùng hợp tuổi dấu 35 Tam hợp Tứ hành xung là gì cao thủ tình trường tu Vi tron doi Từ hướng bếp hợp tuổi cấu giau cách đặt tên cho doanh nghiệp VĂN cÃ Æ doi tử vi not Suong 7 Lý sao thai 10 Ð phong thuy giuong ngu bí mật cung hoàng đạo Tú quý nhân thờ Vận trình của người sinh giờ Tý doi ngay bảo bình và ma kết có hợp không