Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


hệ Sao Bệnh tứ hành xung Hội Làng Quậy Tuổi hợi 24 sơn hướng trong phong thủy tài lộc phã æ ban Ä Ãªm Hoa cúc cửa chính đẹp Phật mùi tủ Tuổi thân Lưu Hà câu boc me trẻ con gio dep cung Tài lộc việc nhà hạnh phúc cÔNG TY Hoá chòm sao keo mơ thấy bẫy Nhật mơ thấy thỏ sao mộc đưc quỷ thần 1990 tranh cá điềm báo Ă trướng Tuổi Dần Bát tự Thủy vượng Phi tinh Đoàn Kiến Nghiệp K mai hoa dịch menh than Sao hoẠtinh Cúng nhập trach đặt tên Giấc cung kim ngưu và bảo bình tiết phong thủy sân tu