Trang 1


mèo lạc Ð c Tiết Đoan Ngọ DAT TEN CHO CON TUỔI XÔNG ĐẤT năm canh làm Ngũ hành trong Phong Thủy Sao THIÊN TƯỚNG các lễ hội tháng 4 âm lịch Cuong nháy Sao Long đức ngũ hành Thổ lễ hội sắp nhà Khu không chọn ngày MÃÆ hợp tuổi TẾT Chớ trán hẹp xem tướng đầu năm tuoi ty hoả Dùng so đẹp Đặt Tên Và khí mà o Vân KhẊu Phong Hoà xem nạp coi tướng con người trướng mặt người Nữ Đoan Học đồng lịch bình Tuổi Tuất cúng dan ong Tu vi tẠ