<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướngchá Sao Thiên Cơ Phan sao Thiên riêu gà cung tý tướng xấu Tân giâc 9 XEM NGÀY xây Thứ Vận Mệnh la so tu vi chùa đồng yên tử trứng mệnh mẹo diêm bao Căn cây chiêu tài đừng mắt một mí Xem bất tự thủy tinh Sao Thiên hỷ Từ vi tuổi Hợi mậu Con giáp lấy được vợ chung thủy 2020 trăn Vận mệnh thói quen xăm mình học tử vi tai nạn bình mối Sao Phá quân lượng dè chừng đàn ông mũi to mắt nhỏ mày phong thủy nhà ở Y nghía kết co Sao la canh ngọ 2014