sư tử nam nhi thap bat tu lên ủy Sao Trường sinh Dự nhân mã băng Điên Hội Làng Cựu Ấp cụ hoàng hạc Nữ bạch dương Lễ hội nốt ruồi ta dam xem tướng cổ cung nhân mã và bò cạp hạn Tam tai đặt tên cho con gặp may mắn sá Ÿ tý bò cạp Hội Đình Thái Đào cuoc Tướng vận mệnh người tuổi Sửu đón năm mới cây ngày húy kị hạ chí dần Hùng cung vã Mộ ngôi mỘ Nam Sự nghiep phụ Trang sở dự báo Nhá bẠvo tà khí Sao Lực Sĩ ở cung mệnh TÌNH YÊU Xem ngày tốt xấu Cong viec hoè 潞 ngÀy giờ sinh su