• Ý nghĩa Thai có nghĩa là sao Tam Thai. Sách thiên văn nói sao ấy như ngôi Tam công, cho nên trong thư từ tôn ai cũng gọi là thai, ví dụ như gọi quan trên là hiến thai , gọi quan phủ huyện là phụ thai. Theo Việt Viêm Tử thì Tam Thai là Thượng Thai, Trung Thai và Hạ Thai, chỉ về ba cấp là Thái Úy, Trung Tư Đồ và Hạ Tư Không.
  • Cùng tìm hiểu về đặc tính của bộ đôi sao Tam Thai và sao Bát Tọa trong Tử Vi, Sao Tam Thai thuộc dương thổ, chủ về quý; sao Bát Tọa thuộc âm thổ, chủ về khoa cử.
  • Hành: Thủy Loại: Cát Tinh Đặc Tính: Khoan hồng, bệ vệ, học hành, khoa giáp, quý hiển, tốt lành Tên gọi tắt thường gặp: Thai Phụ t...
  • bát tọa (Mộc) tam thai (Thủy) *** 1. Ý nghĩa cơ thể: Tam Thai là trán, phần thiên đình trên tướng mặt. Ba...
  • Sao Tam Thai ở Mệnh là người khôn ngoan, phúc hậu, thích thanh nhàn. Tam Thai là cằm, phần hạ đỉnh trên tướng mặt.

sữa nụ Câu tài xem tương thất vọng khám phá Chọn vợ sao liêm trinh mệnh Mộc Chữ tâm bộ vị Sơn căn cung Ngọ nam chòm sao nữ trăn quý mão lòng tham Bàn Màu sắc phòng bếp vết Vo chồng cấu Chùa giã Tan hội Đình xốm chăn とらばーゆ 女性の求人 nhân tướng mở hàng trÃ Æ Giải đoán nhẠtài bạch nhàn bánh giẠy Động thổ bát quái cửu cung đồ thiền sư liễu xem mệnh tuổi dần Sao thiên riêu hướng nhà răng xem giờ sinh tuổi Thìn Đạo phật Sao Tam Thai