Phong thuỷ giúp chúng ta rất nhiều vấn đề khó giải quyết. Ví dụ như chuyển nhà, động thổ phải vái bốn góc. Khi đó chúng ta chỉ cần chọn được ngày đẹp để hoàn thành nốt nghi lễ quan trọng là ổn. Trước hết chúng ra phải biết ngày chuyển nhà hoặc

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói

Phong thuỷ giúp chúng ta rất nhiều vấn đề khó giải quyết. Ví dụ như chuyển nhà, động thổ phải vái bốn góc. Khi đó chúng ta chỉ cần chọn được ngày đẹp để hoàn thành nốt nghi lễ quan trọng là ổn.

p27

Trước hết chúng ra phải biết ngày chuyển nhà hoặc động thổ nhất định không được xung với năm tuổi của chủ nhà. Điều đó có nghĩa là người của phong thuỷ phải hiểu được thiên can địa chi của lịch pháp. Nếu không hiểu thì trong tay lúc nào cũng phải có cuốn hoàng lịch. Ngày màu đỏ trong lịch không xung với năm tuổi của chủ nhà thì là ngày tốt.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Về Menu

Giải Nghĩa Phong Thuỷ chọn ngày động thổ tháng 9 động thổ là làm gì ngày tốt xấu theo phong thủy xem ngày động thổ xây nhà năm 2012


xem tử vi Hướng dẫn đặt tên cho bé ý nghĩa 12 phủ hòa thân Đạo phật tÃn vận hạn năm 2014 tuổi bính thìn Mo Đà La CUỐI Giảm Tính DAT hợp nhau sao Môc Duc ấm mii tiết ngÃ Æ bạch vi tú ứng hành kim khổng Sao Phục binh Xem ngày giờ trung các lễ hội ngày 5 tháng 2 thuy mơ thấy rắn đen とらばーゆ 女性の求人7 lễ phật thất bại nhan 济å 2 PHONG THUY sao liÊm trinh chọn hướng nhà tam linh mang ä kỹ Nhị lễ chùa túi ý nghĩa sao sẹo tướng miệng nghề lẠHương bố Thái doi bói tình yêu