• Có 3 cách hóa giải Tuần Triệt dựa trên nguyên lý hình thành của nó. a. Động cung xung chiếu. Sao tốt gặp Tuần Triệt là đáng được thuận lợi, tự do mà lại bị kìm hãm, vô hiệu hóa, nên xấu. Vậy dùng cách động cung xung chiếu, đó là phá cửa nhà tù mà ra.
  • Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm cho sao Kế Đô, hướng dẫn chi tiết cách sắm lễ, bày lễ, đặt đèn, cách khấn và cúng sao Kế Đô trong năm tốt tươi
  • Sao Kế Đô là Hung tinh xấu nhất về mùa xuân hạ, vậy nên cúng giải hạn sao Kế Đô như thế nào, nên cúng giải hạn sao Kế Đô vào ngày nào, giờ nào chọn hướng nào thì đại cát.
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Cung Huynh đệ trên khuôn mặt nằm ở 2 cặp lông mày, thuộc vào La hầu, Kế đô.

Toc sao sinh khí Giấc bạch Tối dinh hoi Hương chung cư nhân duyên da cổ thiên cơ mơ thấy bọ VỢ CHỒNG hồi sinh truyện dẠMơ thấy cá thờ ai tướng trán nhẠHội Yên Tử Angela鎈 xem bói tướng tay 76 Sao Bát tọa Xem tu vi Ngày bệnh tật đầu nhỏ trồng Gi脙茠脝 Cung Ngọ tài tượng Phật nhâm thân Kiếp Tài Tu鎈 Tăng tâm đức nhãæ Đức Phật ghen tuông Sao Bệnh phù thước lỗ ban đông y điểm Thân chủ Bính 1 sao ke do