• Hành: Hỏa Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Phá tán Tên gọi tắt thường gặp: Hao Phụ tinh. Một trong sao bộ đôi Tiểu Hao và Đại Hao. Gọi tắt ...
  • Hành: Hỏa Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Phá tán Tên gọi tắt thường gặp: Hao
  • đại hao (Hỏa) Tiểu hao (Hỏa) *** 1. Ý nghĩa cơ thể: Nhị Hao ở Mệnh chỉ bộ máy tiêu hóa kém. 2. Ý nghĩa bệ...
  • Sao Đại Hao vơí Tuyệt đồng cung: Xảo quyệt. Nếu Mệnh vô chính diệu thì càng giả trá và rất keo kiệt, tham lận, là một bại tinh chủ sự phá tán

nho Đinh Dậu Sao Lưu hà sinh vào tiết Mang Chủng trở mặt như trở bàn tay cung phu thê màu tuổi 89 mÃÆy thân chủ cung tướng mạo 800 tot phu tro giao 6 xui rủi lời chúc 25 hội nghinh cá Ông Đạt ảo tấm tiết mang chủng đáo Trung dương Phà danh nhan cung bạch dương e kỵ tôn sư trọng đạo HOANG DAO quê quỷ tật trí tu van phong thuy đèn chÃƒÆ duyên nợ ghen sat sinh tùng Диеты Mất lí giải sơn căn cao LAM NHA Phủ tướng triều viên ất mão già duyen âm đừng sao dai hao