tử bình L᝼c sòng làm ăn cung ma kết nam và thiên bình nữ điềm xấu chấy thich Ð Hải Trung Kim Tết làm nhà Bói bai mà y Duong tang thu kinh Tào テァ tướng xấu eo chữ điền Quà tùng tảo Tiết thanh minh Nhâm thìn Cách tra can tháng qua can năm Chọn Phan đường trí tuệ tâm chính A Bài mệnh Mộc doi Kỹ tÃƒÆ linh trán tướng môi dày Thiên đồng Học tử vi giáp giải mã giấc mơ thấy nguyệt thực Lich am trên Tìm phong cáo mung anh Hóa tướng lông mày ke giuong Đoán mức độ giàu có qua xem chỉ tay Su tu va nhan ma nham than Vận mệnh