• Kiến thức tử vi cơ bản: Cách phối Can, Chi, Ngũ hành, phương vị vào 12 chung là một trong những kiến thức tử vi cơ bản mà người dùng cần nắm được khi muốn tiếp
  • Tử vi hay còn gọi là Tử vi đẩu số được sáng lập bởi tiên sinh Hi Di Trần Đoàn thuộc đời Bắc Tống Trung Quốc. Lá số tử vi được lập bởi Thiên ban, Địa ban, hơn 100 sao trong Tử Vi dựa trên triết ly Kinh dịch và ngũ hành âm dương mà luận đoán.
  • Khoa tử vi do Hi Di Trần Đoàn tiên sinh lập nên. Lá số tử vi gồm Thiên Bàn, Địa Bàn. Có 12 cung ứng với nhân sinh quan của con người. Có 14 chính tinh và gần 100 phụ tinh xung quanh. Có khoảng 518.400 lá số để luận đoán

sinh nam 1961 ngu hanh phương vị nuôi cá tướng số môi dày so mua chọn chồng Sao Hóa Lộc bat máº Ä ÃŠm Tuoi download Ất Mùi công chúa yêu thương Sao Quan Phù Quẻ quan âm vinh Xem Tuổi tài chính độc đoán phúc khí mạng cúng luan giai ngÀy tà m thẠt va tượng khí Bạch đinh đổi vận cu Máy Hội Vân Lệ xem tuong mat phuc tướng phụ nữ giàu chuyen thiên cơ sao phuc binh 济å 8 Nhâm quan phủ Ä ÃŠM chữ ký Long Luận đoán sao liÊm trinh trâ quý nhân ảo kien thuc tu vi