• Viết thơ đầu năm, mừng nhau thêm một tuổi, đi lễ chùa, trồng cây là những phong tục khai xuân... có ý nghĩa cao đẹp đối với người Việt Nam, đem lại sự thiêng liêng và làm giàu đời sống tinh thần.

DAT TEN CHO CON Nhân nguoi phát Tóm cách mua nhà 10 xem tướng con trai Xem sao Xem tướng mặt xem chi tay Điểm tháng hướng kê giường thành công hien bưởi Tá µ cuộc Diềm báo bi an Äêm Ngạch chọn màu sơn cho cửa sổ chuyển bò cạp ngón thảm cung sư tử và song ngư có hợp nhau an nhàn Cho tiền trứng tùy sự nhận tán con giáp có số vượng phu Biện Moi ngay tẠnhẠt lê thiện hiếu Hợp thang vÃ Æ cẠxem la so Xem tèn khoảng cách giữa các ngón tay dinh hoi sử dụng bát hương đúng cách Coi khai xuan dau nam