• “Bỏ ra nhiều tiền, hàng trăm triệu để làm lễ là mê tín dị đoan, không đúng dâng sao giải hạn”, Nhà nghiên cứu Trần Hữu Sơn góp ý.
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Xem sao hạn, cúng sao giải hạn: Ngày 15 tháng Giêng hằng năm, những nơi cúng giải hạn sao Thái Bạch luôn có rất đông người tham dự.

mẫu phụ nữ vượng phu ích tử Đại Đức Sơn Nhân ngũ hành mệnh thổ lễ tắm Phật Tránh biểu tượng Nh Ngũ Tinh đá tướng mặt phụ nữ trường thọ Hàm Nguyễn Hiến Lê vận may trên gương mặt đàn ông mắt sâu lông mày rậm cách làm đẹp của 12 cung hoàng đạo Sao Thiên khôi Giản hạ Thủy sao cự môn vượng địa rước kiệu đền hai bà trưng phụ nữ miệng rộng Lời răn khuôn mặt hình lưỡi cày yếu tố phong thủy hủy hoại sự nghiệp Thien khong Tiểu sảo Tử Vi cô thần trầm tĩnh Hội Làng Túy Loan màu sắc phong thủy Địa Kiếp Sao Thiên Thương ở cung mệnh sao bác sĩ trong lá số tử vi huyền không phi tinh Sao thiên cơ ở cung mệnh nghĩa sao Tấu Thư Sao Hóa Kỵ ở cung mệnh thảm đẹp Cấm kị trong phong thủy thư phòng ngôn ngữ không lời Lễ Kì Yên ở Đồng Nai hoa mùi Thành Đầu Thổ thiên tướng đào hoa cung Kim Ngưu nhóm máu B Chòm sao nam hợp với Bạch Dương nữ bài khấn nhập trạch nhà thuê 28 lấy vợ tuổi Thân Lời Phật dạy về cuộc sống hạ Phong thủy là gì cach cung sao giai han