• BẢNG TRA MỆNH CUNG XEM HƯỚNG VÀ MỆNH NIÊN TRONG NHÂN SỰ Bảng mệnh niên các năm và mệnh cung của nam và nữ. Cột 5 là xác định mệnh niên trong việc tính toán tuổi kết hôn. Cột 6 là cung mệnh của Nam, cột 7 là cung mệnh của Nữ trong việc xem tuổi chọn h

boi ngay sinh mơ thấy radio bạn bè co Công việc cay phong tại lễ cúng tất niên cau thang chuyen dac Đạt tèn Bắc Phái đường chỉ tay quÃƒÆ mơ thấy đập muỗi nhin cay phong thuy Tu vi Long tính cách 12 cung hoàng đạo nữ tặng tẠTháng 3 Tri nhóm máu o Bính Ngọ Tả nằm mơ thấy bị bệnh sao pha quan nể vợ hẹn trưng dương tuổi mão quyến rũ cấm kỵ bói tháng sinh sao văn xương giÒ tiền khu tưởng bính ngọ 1966 mạng gì hung cửa DÃÆ VĂN Cầu thang vong phÃ Æ Sao Hóa Lộc Đặt tên cho con gái Tươi Sao Tá than tai phu thê Tương thăng Xem cung mang