• Hành: Hỏa Loại: Thiện Tinh Đặc Tính: Phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, giải trừ được bệnh tật, tai nạn nhỏ
  • Sao Nguyệt Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Là một thiện tinh giải trừ được tai ương hiểm họa.

Phụ nữ mũi bảo bình lai 8 3 con giáp Ất sửu vượng sơn ngọc trừ phi hóa o trung quốc 快捷快递查询 快递之家 duc phat tich truyen khoe trầm Lê Lợi tâm linh Sao Bệnh phù Nhâm thứ ho tên Sao Vũ Khúc sao Thái âm Bại Vong Sao Linh tinh Sao Thái Dương đồi mồi tài lộc mai hoa dịch mẠLời răn Ky thế đất VĂN KHẤN sao Giải Thần khái bi phòng làm việc thùng giao tiếp Sao hoa khoa bình Bàn tay Điem bao Tuoi kiếm tiền đen đủi bảo bình Sao nguyet duc