• Hành: Hỏa Loại: Thiện Tinh Đặc Tính: May mắn, vui vẻ, tăng tài lộc, cưới gả, sinh con, thi cử đỗ đạt Phụ tinh. Sao thứ 8 trong 12 sa...
  • Hỷ Thần gặp Long Trì, Phượng Các: Cả ba sao đều chỉ sự vui mừng, báo hiệu cho sự may mắn về thi cử hoặc về công danh hoặc về hôn nhân hoặc về sinh nở.

Chỉnh sửa mũi nối Đà la tuổi Tý xông đất vị trí sao Văn Xương 30 Thuy Tinh duyên mơ thấy có người hát Dat tên con 18 济å hoa cảnh Kiêng mơ thấy gốm mơ thấy hái hoa hồng toàn Mệnh môn Phà Thúy sao Môc Duc tu vi 2014 tuổi ty hộp tràng con cái manh truyền cà c má nh Cửa Nhà phòng tránh Sao thiên riêu ä强çŸä¹Ž dâng tảo mộ tich mơ thấy gián cung tý thân mệnh đồng cung cu Binh than cung song tử Bàn tay とらばーゆ 女性の求人9 nội tâm Cấm an vị Thái Âm sắm lễ cúng Sao hy than