• Cung Mệnh có sao Linh Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.
  • Cặp thứ ba trong Lục sát tinh là Hỏa-Linh (Hỏa tinh và Linh tinh). Lối an sao khiến cho tuổi nào cũng có thể gặp Linh Hỏa (cũng có tuổi không gặp)
  • Hành: Hỏa Loại: Hung Sát Tinh Đặc Tính: Độc ác, sát phạt, cô bần, tai nạn Tên gọi tắt thường gặp: Linh Phụ Tinh. Thuộc bộ sao đôi ...
  • Hành: Hỏa Loại: Hung Sát Tinh Đặc Tính: Độc ác, sát phạt, cô bần, tai nạn Tên gọi tắt thường gặp: Linh
  • Cung Mệnh có sao Linh Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.

Tuoi dần sao hoa báo mơ thấy dép bị đứt khái Dụng bat khoe lá số tử vi lấy chồng giàu phong thuy van phong cúng tế Tuổi Ngọ 济南2 lộc mã giao trì Xoáy tóc Bat tu Trán nốt quý nhân phù trợ tinh ç8 cách tình ái bởi tử vi trọn đời phụ nữ tuổi Dần giÃ Æ Sao Phá Toái cha鎈 chi tay Quan Vân Trường mơ thấy nhện lễ vu lan Bá ƒ cho đúng thế đất bã² phong tục Tranh phong thủy sẹo Cung Cự Giải tuổi tỵ cặp đôi cự giải và sư tử Thân Dinh cung vã cả tháng Tứ Phế vía lười yêu tuổi tị thờ phật nào Sao Linh tinh Dưỡng Sinh