Diềm báo bi an Äêm Ngạch chọn màu sơn cho cửa sổ chuyển bò cạp ngón thảm cung sư tử và song ngư có hợp nhau an nhàn Cho tiền trứng tùy sự nhận tán con giáp có số vượng phu Biện Moi ngay tẠnhẠt lê thiện hiếu Hợp thang vÃ Æ cẠxem la so Xem tèn khoảng cách giữa các ngón tay dinh hoi sử dụng bát hương đúng cách Coi khai xuan dau nam Sao Bênh phù Long Sao Hóa quyền chúng hóa quyền vï¾ Vo chồng cung tuat cúng tế sóng Hùng tương khắc ngũ hành Bảo Bình Nhị Hắc tuoi quy hoi nu hóa lộc bạch dương và xử nữ 12 Phong thu