• Đặt tên bắt đầu bằng chữ cái K: Trí dũng song toàn, hay giúp đỡ người, trung niên bôn ba, cuối đời cát tường.
  • Hiện tượng: Cửa phòng bếp đối với cửa nhà vệ sinh là một đại kỵ trong phong thủy. Phòng bếp thuộc Hỏa thuộc dương, nhà vệ sinh thuộc Thủy thuộc âm. Thủy và Hỏa tương xông, uế khí trong nhà vệ sinh sẽ xông thẳng vào trong phòng bếp, ảnh hưởng đến vệ

cung kim ngưu và bảo bình cung thìn Dụng Thần hoá khoa sao Địa không nguyên lý Bói sim Lễ xuất Mặc giai than Sao thiên thương hệ Sao Bệnh tứ hành xung Hội Làng Quậy Tuổi hợi 24 sơn hướng trong phong thủy tài lộc phã æ ban Ä Ãªm Hoa cúc cửa chính đẹp Phật mùi tủ Tuổi thân Lưu Hà câu boc me trẻ con gio dep cung Tài lộc việc nhà hạnh phúc cÔNG TY Hoá chòm sao keo mơ thấy bẫy Nhật mơ thấy thỏ sao mộc đưc quỷ thần 1990 tranh cá điềm báo Ă trướng Tuổi Dần Bát tự Thủy vượng Phi tinh Đoàn Kiến Nghiệp K