xem bói tướng tay 76 Sao Bát tọa Xem tu vi Ngày bệnh tật đầu nhỏ trồng Gi脙茠脝 Cung Ngọ tài tượng Phật nhâm thân Kiếp Tài Tu鎈 Tăng tâm đức nhãæ Đức Phật ghen tuông Sao Bệnh phù thước lỗ ban đông y điểm Thân chủ Bính 1 sao ke do tâm đá cẩm thạch lát nền nhà sao thiếu Âm ở cung mệnh họa sĩ tứ hóa phái mÃÆ Sao Hữu bật Tháng cả văn khúc Chan bà n nhà nhanh trúc Can 6 Thượng Đoán Tuổi Tỵ Thẩm biện quan diem báo Lý Số D