hồi tăng phúc khí con giáp yêu trọn đời trọn kiếp chợ bán bùa ngải trong nhà nhóm sao Điếu khách năm sinh bình tử vi miếu dun cưa Cự Giải mơ thấy ngựa Nhiên sự nghiệp Vận mệnh thành đầu thổ lấy chồng râu giàu có văn nốt ruồi dưới chân May man liêm trinh ông Táo cho tre con bu bát quái khムTại cho cu đồi mồi tam linh tướng ngủ treo tranh con giáp trong nhà người tuổi Tý Sao Trường Sinh Tân trường Sao Thái dương Tuần Triệt nhóm máu b I Song Tử sao trường sinh trong lá số tử vi Tướng mạo giữ thọ Tuoi mui 8 mệnh kim